• Mã số: NV18205
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: PHAM THI THANH HUYEN, NGUYEN THAO LINH, NGUYEN DUC ANH (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: HA NOI
  • Nơi đến: CAN THO
  • Ngày đi:
  • Giá vé: 400 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0939111184
  • Email: HUYENPTT84@GMAIL.COM
  • Ghi chú: 400K / 3VE.BAY 11H NGAY 01/12/2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top