• Mã số: NV18178
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN NGOC PHUONG ANH (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Noiba
  • Ngày đi: 16/09/2014 11:45
  • Giá vé: 200.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 01678310165
  • Email: dangnh.hus@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top