• Mã số: NV18175
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: TEN THAY DOI DUOC (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 30/09/2014 09:10
  • Giá vé: 760.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01222022224
  • Email: anhntk1991@gmail.com
  • Ghi chú: Giá vé đã có phí đổi tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top ');}}