• Mã số: NV17948
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN TUAN ANH, TRINH THANH DUNG, NGUYEN QUOC KHANH (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 07/02/2015 12:45
  • Giá vé: 600.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0922024539
  • Email: anhntvn@gmail.com
  • Ghi chú: Vé gồm 3 người,trong đó trẻ em tên Nguyen Quoc Khanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top