• Mã số: NV17916
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: TRUONG MINH HA (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 09/09/2014 16:00
  • Giá vé: 500.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01205469700
  • Email: anhanhung@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top