• Mã số: NV16645
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: BUI NGUYET ANH (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 02/09/2014 08:00
  • Giá vé: 665.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0902998870
  • Email: nguyetanh315@yahoo.com
  • Ghi chú: Phí đổi tên 330k người mua chịu, giao dịch tại phòng vé NKKN Q3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top