• Mã số: NV13867
  • Loại vé: jetstar rẻ
  • Tên hành khách: LUONG THI THU UYEN (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 17/09/2014 00:00
  • Giá vé: 500.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01628190323
  • Email:
  • Ghi chú: Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top