Để viết bài Hướng dẫn thanh toán vé máy bay qua cây ATM, Bụi phải rình giữa trưa nắng ra cây ATM của Vietcombank, vừa mò mẫm, vừa cầm điện thoại chụp. Chuông camera của cây ATM réo ầm ĩ kêu bảo vệ chạy ra bắt Bụi vì thao tác gần nửa tiếng (tưởng trộm ...