Thẻ EZ-Link Thẻ EZ-Link là thẻ nạp tiền trước dùng để đi xe buýt, tàu MRT và LRT ở Singapore (trong bài này gọi chung là MRT). Người dùng thẻ chỉ cần đưa thẻ gần bề mặt của đầu đọc thẻ để lên/xuống xe buýt và MRT. Hệ thống sẽ tự động trừ tiền trong thẻ ...