Bạn Huyền là hành khách mua vé đi từ Pháp về Việt Nam trên máy bay A350. Tuy nhiên, do trục trặc kỹ thuật hỏng cánh, chuyến bay bị hoãn tới hai ngày. Theo đó, bạn Huyền được nhận đền bù 600 EUR theo quy định của EASA nhưng bạn chưa biết cách khiếu nại như thế ...