Địa chỉ: Tầng 3, số 16 Lê Đại Hành, Hải Phòng
Mobile: 0946.255.468

Email hỏi đáp: ask(at)baynhe.vn
Email truyền thông: maiphuong(at)baynhe.vn
Email cho/tặng/nhượng Voucher: canhnm(at)baynhe.vn