» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
VietJetAir rẻ THUY (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Vinh 22/01/2020 00:00 3.800.000 VNĐ Chi tiết
Bamboo Airways THUY (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Vinh 22/01/2020 00:00 3.900.000 VNĐ Chi tiết
Bamboo Airways VIN, THIY (có thể đổi tên) Vinh - Tp. Hồ Chí Minh 02/02/2020 00:00 3.900.000 VNĐ Chi tiết
Bamboo Airways THUY (có thể đổi tên) Thanh Hóa - Tp. Hồ Chí Minh 02/02/2020 00:00 Thỏa thuận Chi tiết
Bamboo Airways THUY (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa 22/01/2020 00:00 3.900.000 VNĐ Chi tiết
Bamboo Airways THUY (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa 19/01/2020 00:00 3.750.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường BUI THU (có thể đổi tên) Hà Nội - Phú Quốc
Khứ hồi
15/01/2020 00:00
18/01/2020 00:00
2.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường BUI THU (có thể đổi tên) Hà Nội - Phú Quốc
Khứ hồi
15/01/2020 00:00
18/01/2020 00:00
2.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường DAO VAN QUOC (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Vinh 21/01/2020 10:00 3.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường THOMAS WILLIAM COLLINS Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok 27/01/2020 17:35 3.100.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường LAM THI KIEU LINH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Chu Lai 21/01/2020 17:45 2.200.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN NHAT MINH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Cao Hùng, Đài Loan
Khứ hồi
01/02/2020 07:20
10/02/2020 16:30
5.200.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường LUU NGUYEN HOAI LINH Osaka - Tp. Hồ Chí Minh 08/02/2020 09:30 7.900.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN NHAT MINH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Cao Hùng, Đài Loan
Khứ hồi
01/02/2020 07:20
10/02/2020 16:30
5.200.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THI THUY (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 18/01/2020 08:00 2.200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường LE THI QUYNH NHI (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Khánh Hòa 19/01/2020 13:00 500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGO THI THU Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 26/01/2020 15:50 3.400.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN DUC THANG, TRAN DUONG SON HANG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 22/01/2020 11:15 6.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường BUI DUC NAM (có thể đổi tên) Hà Nội - Busan hàn quốc
Khứ hồi
21/01/2020 01:00
29/01/2020 08:00
4.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN HUU DUNG Tp. Hồ Chí Minh - , Tp. Pattaya - Thai Lan
Khứ hồi
15/01/2020 13:25
17/01/2020 11:25
2.500.000 VNĐ Chi tiết
Top