» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
VietJetAir thường PHAM TUAN ANH (có thể đổi tên) Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 03/02/2020 05:00 2.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường PHAM TUAN ANH Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 03/02/2020 05:00 2.500.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THI THANH HUYEN Tp. Hồ Chí Minh - Vinh 07/02/2020 12:00 900.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN TRAN THIEN TRANG, NGUYEN VAN TAM, TRAN THI KIM LOAN, NGUYEN TRAN MINH THU, TRAN VAN CUONG Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok
Khứ hồi
04/02/2020 10:45
11/02/2020 00:00
5.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN TUAN PHUONG (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 04/02/2020 07:50 3.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN TUAN PHUONG (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 04/02/2020 07:50 3.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ PHAM THI THUY LINH Hà Nội - Tokyo 14/05/2020 01:50 4.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN DUC LOI Hà Nội - Nha Trang 02/02/2020 12:40 1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN DUC LOI Hà Nội - Nha Trang 02/02/2020 12:40 1.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường SAW WIN PE NOBEL XXX TIN MYINT YI YI WIN CHAN AYE NGUYEN THI TU UYEN, NAN EI EI WIN, NGUYEN HUU DIEM, NGUYEN DANG THI NGOC (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Khứ hồi
05/02/2020 12:00
07/02/2020 17:40
Thỏa thuận Chi tiết
Jetstar thường SAW WIN PE NOBEL XXX TIN MYINT YI YI WIN CHAN AYE NGUYEN THI TU UYEN, NAN EI EI WIN, NGUYEN HUU DIEM, NGUYEN DANG THI NGOC (có thể đổi tên) Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
05/02/2020 12:00
07/02/2020 17:40
Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THI BICH PHUONG, NGUYEN THI TUYET NHUNG (có thể đổi tên) Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 04/02/2020 17:20 2.600.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DON THIEN PHU (có thể đổi tên) Phú Quốc - Tp. Hồ Chí Minh 01/02/2020 05:10 1.030.000 VNĐ Chi tiết
Bamboo Airways DANG NHAT HOANG (có thể đổi tên) Quy Nhơn - Tp. Hồ Chí Minh 02/02/2020 09:55 2.000.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ DANG NHAT HOANG (có thể đổi tên) Quy Nhơn - Tp. Hồ Chí Minh 02/02/2020 9:55 2.200.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THI KIM LANH (có thể đổi tên) Huế - Tp. Hồ Chí Minh 30/01/2020 21:05 2.400.000 VNĐ Chi tiết
Bamboo plus A, B (có thể đổi tên) Vinh - Tp. Hồ Chí Minh 04/02/2020 22:50 Thỏa thuận Chi tiết
Jetstar thường LE XUAN LOI, PHAN THI BICH THUY (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đồng Hới
Khứ hồi
30/01/2020 15:15
09/02/2020 16:30
2.500.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường HUYNH THANH TRUC (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 26/01/2020 20:10 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường HUYNH THANH TRUC (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 26/01/2020 16:00 Thỏa thuận Chi tiết
Top