» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
AirAsia rẻ LUU THIEU HUNG Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok 30/08/2014 09:45 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir rẻ DOAN HAI NINH, NGUYEN PHAN ANH Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
25/11/2014 20:10
30/11/2014 21:00
1.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DUONG QUANG THIEP, DO THI HUYEN (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng 28/09/2014 07:30 1.500.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ NGUYEN HUYEN TRANG Nha Trang - Hà Nội 22/09/2014 10:30 1.200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường THU LINH (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
09/09/2014 00:00
12/09/2014 00:00
1.800.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường TRAN THI TRA MY, DO QUOC THINH, DO QUOC THAI, TRAN THI DIEU MY (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Khứ hồi
23/09/2014 14:00
27/09/2014 16:00
4.474.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường PHAM THU HUONG, NGUYEN HONG MINH, NGUYEN HOANG DUONG (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
09/09/2014 14:30
12/09/2014 16:15
1.800.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ VU XUAN THUAN, TRAN THI THU HUONG Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
09/09/2014 10:20
14/09/2014 10:00
1.500.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ PHAM THI THAO Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Khứ hồi
18/10/2014 16:45
21/10/2014 07:05
Thỏa thuận Chi tiết
VietnamAirlines rẻ NGUYEN KHANH MINH Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 21/09/2014 06:25 800.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ TRAN NHU QUYNH Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 21/09/2014 06:25 800.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ NGUYEN THI HOI Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 07/09/2014 21:05 250.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN QUYNH Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
08/12/2014 19:05
18/12/2014 21:40
750.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI LE HANG, TRUONG NGOC HIEU Tp. Hồ Chí Minh - Singapore
Khứ hồi
24/09/2014 08:45
29/09/2014 12:40
4.600.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ BUI THI THU HONG Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng 12/10/2014 00:00 400.000 VNĐ Chi tiết
Đi VietJetAir thường, về Vietnam Airlines rẻ NGUYEN ANH TUAN, NGUYEN THI LIEU CHI Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Khứ hồi
28/08/2014 21:05
02/09/2014 06:25
2.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN THANH TU Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
25/09/2014 06:20
28/09/2014 21:40
700.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ VU THI THANH THAO, DOAN LE THANH, NGUYEN THUY LINH Kuala Lumpur - Hà Nội 05/09/2014 19:10 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI HONG PHUONG, NGUYEN VAN VAN Nghệ An - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
15/11/2014 12:15
23/11/2014 16:45
1.535.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường TRAN NGOC KHANH, VU LE MINH HIEU (có thể đổi tên) Phú Quốc - Hà Nội 09/09/2014 14:10 Thỏa thuận Chi tiết
Top