» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI THU TRANG Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh 16/01/2020 08:15 300.000 VNĐ Chi tiết
AirAsia rẻ QUYEN NGUYEN Tp. Hồ Chí Minh - Kuala Lumpur 26/02/2020 20:15 1.200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN TRAN MINH TAN, VU THI HOAI THUONG Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok
Khứ hồi
04/02/2020 09:15
11/02/2020 00:00
2.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ THAN THI MY LIEN (có thể đổi tên) TP.HCM - Hà Nội 02/02/2020 21:00 754.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ THAN THI MY LIEN (có thể đổi tên) TP.HCM - Hà Nội 02/02/2020 21:00 754.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường LE CHANH TRUNG, NGUYEN TO QUYEN Tp. Hồ Chí Minh - Incheon, Seoul, Korea
Khứ hồi
28/03/2020 12:15
01/04/2020 06:45
8.500.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN DUY VUONG, NGUYEN LE NUONG (có thể đổi tên) Nha Trang - Vinh
Khứ hồi
22/01/2020 00:00
29/01/2020 00:00
11.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN DUC HOANH, HUYNH THI THU, NGUYEN MAI HAN, NGUYEN DUC HIEN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Chu Lai 22/01/2020 00:00 10.785.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN TRONG NGHIA Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 14/02/2020 07:30 550.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ NGUYEN THI MO Vinh - Tp. Hồ Chí Minh 12/01/2020 13:30 800.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường DINH DAN PHUONG Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng
Khứ hồi
24/01/2020 18:00
06/02/2020 21:00
5.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường PHAM THI THU (có thể đổi tên) HCM - Hà Nội 18/01/2020 11:20 3.400.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN VAN CONG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 16/01/2020 06:55 2.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN VAN CONG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 16/01/2020 06:55 2.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN VAN CONG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 16/01/2020 07:00 2.200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN VAN CONG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 16/01/2020 07:00 2.200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường TRAN VAN CONG Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 16/01/2020 08:00 2.400.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường TRAN VAN CONG Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 16/01/2020 08:00 2.400.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường BUI THI HONG HOA (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng 16/01/2020 10:30 2.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường BUI THI HONG HOA (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng 16/01/2020 10:30 2.000.000 VNĐ Chi tiết
Top