Làng biển không biết tên, nhưng bản đồ hiện là huyện Lộc Thủy, tỉnh Quảng Bình. Bụi rời khỏi xe, một mình nghe tiếng biển, 15h ngày 21/7/2022.

e34 xuyên Việt bãi biển Quảng Bình

Thực sự rất bình yên

Làng quê ở miền Trung, hay như ở Quảng Bình này, đều nằm sát biển. Và rất hay là mọi người không có hoạt động kinh doanh gì ở đây.

Cảm giác biển là nơi cuối làng, thường là nơi đặt nghĩa địa chôn cất. Hoặc làm nơi để thuyền thúng đánh cá.

e34 xuyên Việt tỉnh Quảng Bình

Đỗ xe trên con đường làng ra biển

Đỗ xe trên con đường của làng dẫn ra biển, thực sự thấy quá đỗi bình yên!

Hôm nay là ngày thứ 25 của hành trình cùng VF e34 xuyên Việt ven biển mọi người ạ.