• Mã số: NV32703
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: TO MINH VIEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 03/02/2016 12:15
  • Giá vé: 2.505.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0906575813
  • Email:
  • Ghi chú: Nhượng gấp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top