• Mã số: NV21901
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: TRAN VAN SANG, VO THI THANH THUY, TRAN VO NGOC HA, TRAN VO MINH DUC (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 19/02/2015 17:15
  • Giá vé: 500.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0982982449
  • Email: trilevan@gmail.com
  • Ghi chú: Vé startex có thể đổi tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top